Rekonstrukce budovy a přilehlého okolí

Palác Elektrických podniků

BUBENSKÁ 1, dřívější sídlo pražských Elektrických podniků, patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury. S celkovou výměrou téměř 35 tisíc m2 svého času platila za největší administrativní budovu v Praze a současně za ukázku moderních stavitelských postupů a technologií. Jako taková odrážela společenskou úroveň i ambici naší první republiky...

Rekonstrukce s respektem k minulosti

Cílem projektu je citlivě rekonstruovat celou stavbu a proměnit objekt v moderní, i dnes plně funkční administrativní budovu poskytující nadstandardní inspirativní prostory nejen pro práci...

Průběh rekonstrukce

Rekonstrukce objektu byla zahájena na jaře roku 2018 rozsáhlou sanací základových patek pod celým půdorysem. Na tuto zdlouhavou a technicky náročnou činnost pak navázaly hlavní statické úpravy, teprve poté bylo možné zahájit vlastní stavební práce spojené s obnovou a přestavbou. Ty byly spuštěny na podzim roku 2018 a budou probíhat přibližně dva roky...

Are you interested in a visit?
Contact us

Kateřina Řeháková

Asset and Letting Manager

Your personal data in this form are processed by CPI Services, a.s., with registered seat at Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha, company ID No.: 28474651, in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR). The principles for handling personal data within the CPI PG group can be found in our Privacy Policy. We process the data in the form based on your interest in the services provided by CPI PG and our interest in responding to your request. In order to be able to send you further offers of our services, we need your consent with their sending. If we do not obtain this consent, your personal information will be deleted within one year of sending response to your request. For more information please contact: letting_office@cpipg.com.