Palác Elektrických podniků

BUBENSKÁ 1, dřívější sídlo pražských Elektrických podniků, patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury. S celkovou výměrou téměř 35 tisíc m2 svého času platila za největší administrativní budovu v Praze a současně za ukázku moderních stavitelských postupů a technologií. Jako taková odrážela společenskou úroveň i ambici naší první republiky...

Palác byl postaven v letech 1927-1935 podle návrhu Adolfa Benše a Josefa Kříže, jejichž návrh vyhrál v soutěži. Jejich inovativní projekt nahrazuje pro pozemek původně určenou blokovou zástavbu budovou umístěnou na osu kostela sv. Antonína, s volnou dispozicí a hmotami soustředěnými ke středu. Budova byla vybavena špičkovou technologií, jako například teplovzdušným vytápěním značky Carrier a na špičkové úrovni byl i servis poskytovaný zaměstnancům – jídelna, lázně, odpočinkové místnosti a terasy.

Skvěle byla řešena i provozní stránka budovy. Propagaci podniku sloužil přednáškový sál a biograf umístěný v suterénu, kde se nacházely i velké výstavní plochy. Kanceláře byly umístěny ve střední části. V nejvyšších patrech byla jídelna a odpočinkové místnosti. Projekt počítal s budoucím navýšením budovy o dvě podlaží, k tomu však nikdy nedošlo.

Použité stavební materiály jsou typické pro svou dobu – železobetonový skelet, sklobetonové stropy a stěny, velkoformátová okna a výkladce a ikonický bílý kameninový obklad, jehož celková plocha je 6 250 m². Během druhé světové války byla celá budova ze strategických důvodů natřena černou barvou, aby unikla pozornosti při náletech. Barva byla po válce bohužel smývána pomocí louhu, který způsobil nevratné poškození obkladu.


Další články

Are you interested in a visit?
Contact us

Kateřina Řeháková

Asset and Letting Manager

Your personal data in this form are processed by CPI Services, a.s., with registered seat at Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha, company ID No.: 28474651, in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR). The principles for handling personal data within the CPI PG group can be found in our Privacy Policy. We process the data in the form based on your interest in the services provided by CPI PG and our interest in responding to your request. In order to be able to send you further offers of our services, we need your consent with their sending. If we do not obtain this consent, your personal information will be deleted within one year of sending response to your request. For more information please contact: letting_office@cpipg.com.