Rekonstrukce s respektem k minulosti

Cílem projektu je citlivě rekonstruovat celou stavbu a proměnit objekt v moderní, i dnes plně funkční administrativní budovu poskytující nadstandardní inspirativní prostory nejen pro práci...

Jádro tvoří kancelářská část s těžištěm v pětipatrové lodi centrální dvorany lemované galeriemi po obvodu. Dispozičně uzavřené jádro je směrem do křídel budovy a nahoru rozvolňováno do otevřenějších dispozic, které jsou s hlavní halou radiálně propojeny osami původních chodbových traktů.

Předmětem obnovy a nového využití jsou také navazující prostory, velký sál, někdejší výstavní galerie – elektrárenská dvorana, impozantní prostory prvorepublikové lístkárny, polikliniky, obchodní jednotky na prstenci přízemí s přímou vazbou na exteriér a samozřejmě také přilehlé plochy, kterým bude navrácen tradiční vzhled doplněný moderním detailem parteru.

Rekonstrukci a přestavbu budovy lze s jistotou označit za jednu z největších a technicky nejnáročnějších rekonstrukcí památkově chráněného objektu na území Prahy. Je průlomová mimo jiné rozsahem stavební intervence, zapojením odborných skupin různých oborů a téměř laboratorním hledáním konečného řešení. V tomto ohledu přináší obohacení poznatků o meziválečné architektuře i o možnostech obnovy staveb z tohoto období.


Další články

Are you interested in a visit?
Contact us

Kateřina Řeháková

Asset and Letting Manager

Your personal data in this form are processed by CPI Services, a.s., with registered seat at Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha, company ID No.: 28474651, in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR). The principles for handling personal data within the CPI PG group can be found in our Privacy Policy. We process the data in the form based on your interest in the services provided by CPI PG and our interest in responding to your request. In order to be able to send you further offers of our services, we need your consent with their sending. If we do not obtain this consent, your personal information will be deleted within one year of sending response to your request. For more information please contact: letting_office@cpipg.com.