Průběh rekonstrukce

Rekonstrukce objektu byla zahájena na jaře roku 2018 rozsáhlou sanací základových patek pod celým půdorysem. Na tuto zdlouhavou a technicky náročnou činnost pak navázaly hlavní statické úpravy, teprve poté bylo možné zahájit vlastní stavební práce spojené s obnovou a přestavbou. Ty byly spuštěny na podzim roku 2018 a budou probíhat přibližně dva roky...

Kromě stavebních firem se na projektu podílí několik skupin restaurátorů a expertních kanceláří, práce jsou trvale monitorovány a konzultovány s pracovišti památkové ochrany.

Velká pozornost byla věnována rekonstrukci obvodových plášťů, a to zejména proto, že ty původní byly nevratně poškozeny v důsledku událostí 2. světové války a bylo třeba přistoupit k jejich sejmutí. Tím byl nastartován několik let trvající proces hledání metod obnovy podepřený rozsáhlými stavebními a stavebněhistorickými průzkumy. Ty prokázaly, že lehkou rukou konstruovaný objekt plný jednoduchých, často až industriálních detailů byl na jedné straně v řadě ohledů nadčasový, na druhé straně ale vyžaduje zásadní zásahy na úrovni statiky základové spáry, řešení tepelnětechnických problémů a techniky vnitřního prostředí. To vše na neuvěřitelně rozsáhlé ploše paláce s památkovou ochranou.

Důležitým úkolem proto nebylo jen najít řešení jednotlivého detailu nebo dílčí části, ale současně postup, který bude možné aplikovat opakovaně, na plochách mnoha tisíc metrů čtverečních (pro představu jen vlastní plocha keramických obkladů čítá více než 6 000 m2).


Další články

Are you interested in a visit?
Contact us

Kateřina Řeháková

Asset and Letting Manager

Your personal data in this form are processed by CPI Services, a.s., with registered seat at Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha, company ID No.: 28474651, in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR). The principles for handling personal data within the CPI PG group can be found in our Privacy Policy. We process the data in the form based on your interest in the services provided by CPI PG and our interest in responding to your request. In order to be able to send you further offers of our services, we need your consent with their sending. If we do not obtain this consent, your personal information will be deleted within one year of sending response to your request. For more information please contact: letting_office@cpipg.com.