Rekonstrukce budovy a přilehlého okolí

Palác Elektrických podniků

BUBENSKÁ 1, dřívější sídlo pražských Elektrických podniků, patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury. S celkovou výměrou téměř 35 tisíc m2 svého času platila za největší administrativní budovu v Praze a současně za ukázku moderních stavitelských postupů a technologií. Jako taková odrážela společenskou úroveň i ambici naší první republiky...

Rekonstrukce s respektem k minulosti

Cílem projektu je citlivě rekonstruovat celou stavbu a proměnit objekt v moderní, i dnes plně funkční administrativní budovu poskytující nadstandardní inspirativní prostory nejen pro práci...

Průběh rekonstrukce

Rekonstrukce objektu byla zahájena na jaře roku 2018 rozsáhlou sanací základových patek pod celým půdorysem. Na tuto zdlouhavou a technicky náročnou činnost pak navázaly hlavní statické úpravy, teprve poté bylo možné zahájit vlastní stavební práce spojené s obnovou a přestavbou. Ty byly spuštěny na podzim roku 2018 a budou probíhat přibližně dva roky...

Máte zájem o prohlídku volných prostor k pronájmu?
Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává CPI Services, a.s., IČO 28474651, se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Zásady pro nakládání s osobními údaji v rámci skupiny CPI PG naleznete v naší Politice ochrany osobních údajů. Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti pronájmu nemovitostí poskytované skupinou CPI PG a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 12 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: letting_office@cpipg.com