Palác Elektrických podniků

BUBENSKÁ 1, dřívější sídlo pražských Elektrických podniků, patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury. S celkovou výměrou téměř 35 tisíc m2 svého času platila za největší administrativní budovu v Praze a současně za ukázku moderních stavitelských postupů a technologií. Jako taková odrážela společenskou úroveň i ambici naší první republiky...

Palác byl postaven v letech 1927-1935 podle návrhu Adolfa Benše a Josefa Kříže, jejichž návrh vyhrál v soutěži. Jejich inovativní projekt nahrazuje pro pozemek původně určenou blokovou zástavbu budovou umístěnou na osu kostela sv. Antonína, s volnou dispozicí a hmotami soustředěnými ke středu. Budova byla vybavena špičkovou technologií, jako například teplovzdušným vytápěním značky Carrier a na špičkové úrovni byl i servis poskytovaný zaměstnancům – jídelna, lázně, odpočinkové místnosti a terasy.

Skvěle byla řešena i provozní stránka budovy. Propagaci podniku sloužil přednáškový sál a biograf umístěný v suterénu, kde se nacházely i velké výstavní plochy. Kanceláře byly umístěny ve střední části. V nejvyšších patrech byla jídelna a odpočinkové místnosti. Projekt počítal s budoucím navýšením budovy o dvě podlaží, k tomu však nikdy nedošlo.

Použité stavební materiály jsou typické pro svou dobu – železobetonový skelet, sklobetonové stropy a stěny, velkoformátová okna a výkladce a ikonický bílý kameninový obklad, jehož celková plocha je 6 250 m². Během druhé světové války byla celá budova ze strategických důvodů natřena černou barvou, aby unikla pozornosti při náletech. Barva byla po válce bohužel smývána pomocí louhu, který způsobil nevratné poškození obkladu.


Další články

Máte zájem o prohlídku?
Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává CPI Services, a.s., IČO 28474651, se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Zásady pro nakládání s osobními údaji v rámci skupiny CPI PG naleznete v naší Politice ochrany osobních údajů. Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti pronájmu nemovitostí poskytované skupinou CPI PG a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 12 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: letting_office@cpipg.com