Průběh rekonstrukce

Rekonstrukce objektu byla zahájena na jaře roku 2018 rozsáhlou sanací základových patek pod celým půdorysem. Na tuto zdlouhavou a technicky náročnou činnost pak navázaly hlavní statické úpravy, teprve poté bylo možné zahájit vlastní stavební práce spojené s obnovou a přestavbou. Ty byly spuštěny na podzim roku 2018 a budou probíhat přibližně dva roky...

Kromě stavebních firem se na projektu podílí několik skupin restaurátorů a expertních kanceláří, práce jsou trvale monitorovány a konzultovány s pracovišti památkové ochrany.

Velká pozornost byla věnována rekonstrukci obvodových plášťů, a to zejména proto, že ty původní byly nevratně poškozeny v důsledku událostí 2. světové války a bylo třeba přistoupit k jejich sejmutí. Tím byl nastartován několik let trvající proces hledání metod obnovy podepřený rozsáhlými stavebními a stavebněhistorickými průzkumy. Ty prokázaly, že lehkou rukou konstruovaný objekt plný jednoduchých, často až industriálních detailů byl na jedné straně v řadě ohledů nadčasový, na druhé straně ale vyžaduje zásadní zásahy na úrovni statiky základové spáry, řešení tepelnětechnických problémů a techniky vnitřního prostředí. To vše na neuvěřitelně rozsáhlé ploše paláce s památkovou ochranou.

Důležitým úkolem proto nebylo jen najít řešení jednotlivého detailu nebo dílčí části, ale současně postup, který bude možné aplikovat opakovaně, na plochách mnoha tisíc metrů čtverečních (pro představu jen vlastní plocha keramických obkladů čítá více než 6 000 m2).


Další články

Máte zájem o prohlídku?
Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovává CPI Services, a.s., IČO 28474651, se sídlem Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Zásady pro nakládání s osobními údaji v rámci skupiny CPI PG naleznete v naší Politice ochrany osobních údajů. Údaje uvedené ve formuláři zpracováváme na základě Vašeho zájmu o služby v oblasti pronájmu nemovitostí poskytované skupinou CPI PG a našeho zájmu odpovědět na Vaši poptávku. Vaše osobní údaje poskytnuté v tomto formuláři budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu nejvýše 12 měsíců. Přejete-li si, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat před uplynutím výše uvedené doby, kontaktujte nás na: letting_office@cpipg.com